Algemene voorwaarden

Prijzen zijn inclusief BTW en lesmateriaal1 indien u de lessen volgt op onze locatie in Amstelveen. Lespakketten dienen vóór aanvang van de lessen te worden betaald.

Een andere lesvorm bestaat uit specifieke lessen per e-mail. Hierbij wordt de uitleg over grammaticaonderdelen, alsmede bijbehorende oefeningen toegesneden op de cursist per e-mail toegestuurd. De ontvangen oefeningen worden gecorrigeerd en met uitleg weer teruggestuurd. Het tarief voor deze lesvorm is in overleg.

Lessen in het weekend zijn in principe mogelijk. Tarieven in overleg.

Gezien de veelzijdigheid van vertalingen wordt voor deze service altijd, en zo spoedig mogelijk, een offerte opgemaakt en verstuurd. Hierin zijn de betreffende kosten en de afleveringsdatum van de betreffende vertaling vermeld.

In geval twee opeenvolgende afgesproken lessen niet worden gevolgd, wordt een enkele les in rekening gebracht, tenzij dit het gevolg is van ziekte of familieomstandigheden.

Wanneer een les niet tijdig (minstens 24 uur voor aanvang) wordt geannuleerd, wordt deze les als gevolgd beschouwd. Dit geldt voor alle soorten lessen.

Wanneer bij een begonnen lespakket gedurende zes maanden geen verdere lessen worden gevolgd, komen de resterende lessen te vervallen.

Restitutie in geval van een reeds begonnen lespakket is niet mogelijk.

Português do Brasil behoudt zich het recht om eenmalig administratiekosten van 15 Eur in rekening te brengen indien een cursist afziet van zijn/haar besluit om een lespakket bij Português do Brasil te volgen (en daartoe het registratieformulier heeft ingevuld en Português do Brasil doen toekomen).

1 gedeeltelijk en indien mogelijk. Er is nml. ook veel lesmateriaal in boekvorm verkrijgbaar dat we verder kunnen aanbevelen en gebruiken:

books for PdB