Spreekvaardigheid / Conversation skills

[:nl]
We zien dat veel mensen reeds een goede woordenschat van het braziliaans portugees en kennis van de grammatica bezitten.
Om te lezen is dat prima, maar we zien ook dat velen toch moeilijkheden hebben met hun mondelinge vaardigheden, zowel spreken als begrijpen.
Om deze reden biedt Português do Brasil nu lessen aan, speciaal gericht op het verbeteren van uw conversatievaardigheden.
Door les en oefening van de dagelijkse woordenschat, uitspraak en van taalcombinaties zult u uw uitdrukkingsvermogen en het begrijpen van anderen voor het braziliaans portugees verbeteren.

De tarieven en voorwaarden zijn hetzelfde als voor de huidige lesmogelijkheden.quote for PdB

[:gb]
We recognize that many people already have a nice Brazilian Portuguese vocabulary and knowledge of its grammar. For reading purposes this is fine, but we observe that several have difficulties with their vocal skills of the language, both speaking and understanding.
For this reason Português do Brasil now offers special lessons with a focus to improve your conversation skills. By teaching and practicing daily vocabulary, pronunciation and speech you will grow in expressing yourself and understanding others in Brazilian Portuguese.

The rates and conditions are the same as those for the current lesson options.quote for PdB