Privé les / Private lessons

[:nl]

Heeft u altijd al het Portugees van Brazilië willen leren?

Of wilt u uw kennis en vaardigheden van het Braziliaans verder uitbreiden?
Wilt u graag in uw eigen tempo studeren met studiemateriaal dat op u is afgestemd, op een tijdstip dat u het beste uit komt?

In dat geval is Privé les volgen bij Português do Brasil de beste vorm.
De periode waarin u les wilt volgen is het hele jaar door vrij te kiezen. Vlak voordat u naar Brazilië gaat, als een Braziliaanse zakenpartner op bezoek komt, u voor een stage of werk naar Brazilië vertrekt of gewoon om dat u er nu tijd en zin in heeft.

U bepaald zelf het aantal lesuren dat u per week wilt volgen en samen met de docente de bijbehorende  tijdstippen voor de taalcursus ; deze hoeven niet elke week hetzelfde te zijn.

Wij maken lessen op maat naar uw behoefte, wij werken met zelf samengesteld studiemateriaal dat op uw tempo en niveau wordt afgestemd. Dit materiaal bevat alle elementen spreekvaardigheid, grammatica, leesvaardigheid en schrijven.

Onze ervaring is dat cursisten die privé les volgen met minder lessen veel sneller resultaat boeken dan cursisten die groepslessen volgen.

Voorafgaand aan de cursus vindt er een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek plaats.

De cursussen worden gegeven op onderstaande locatie.

[:gb]

Are you interested in learning the Portuguese of Brazil?

Or would you like to improve your current Brazilian language skills?
Do you prefer to study at your own pace using study material that is customized for you, and at a moment that is most convenient for you?

In such cases, we recommend you to take Private lessons at Português do Brasil.
The teaching period can be chosen all year through. Just before leaving to Brazil, when a Brazilian business partner visits you, when you depart to Brazil for internship or work, or just because you’re interested in it and have time.

You decide the number of weekly teaching hours and together with the teacher when ; these do not need to be the same every week.

We prepare lessons tailored to your needs, using self-composed study material which fits to your learning speed and level. This material contains all the elements covered in the course viz. speaking skills, grammar, reading and writing skills.

Our experience is that students following Private lessons progress faster with less lessons than students following Group lessons.

In advance of the course there is a free intake discussion with no obligation.

The lessons are taught at the address given below.

[:br]

<<< pagina em construção >>>