Wie ben ik / Who am I

[:nl]

Marcelina Souza de Oliveira Verduyn

docente Braziliaans Portugees

e-mail:  marcelina@portuguesdobrasil.nl

eu

Mijn naam is Marcelina Souza de Oliveira Verduyn en ik woon in Nederland sinds februari 2008. Sinds 2012 werk ik als taaltrainer voor Português do Brasil. Ook geef ik trainingen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA Talen).

Ik verkreeg mijn doctorstitel in natuurwetenschappen van de faculteit anthropologie van de Universiteit Zürich in 2002. Mijn verdere akademische achtergrond omvat een diploma psychologie, bachelor in psychologie en een masters titel in pyschobiologie van UFRN in Brazilië.

In Brazilië heb ik les gegeven aan studenten psychologie en biologie van mijn faculteit. Verder gaf ik les in fysiologie en gedragswetenschappen aan studenten van de faculteit farmacie, odontologie en verpleegkunde van UFRN.

Portugees is mijn moedertaal en de Engelse taal beheers ik uitstekend. De Nederlandse taal heb ik geleerd door het volgen van een intensieve taalcursus, deels als onderdeel van het inburgeringsproces.

Mijn werkzaamheden binnen het instituut Português do Brasil sluiten perfect aan op mijn achtergrond en bieden mij de gelegenheid me verder te ontplooien op mijn interessegebied onderwijs en lesgeven.

Het instituut is in 2008 opgericht.

[:gb]

Marcelina Souza de Oliveira Verduyn

teacher Brazilian Portuguese
e-mail:  marcelina@portuguesdobrasil.nl

eu

My name is Marcelina Souza de Oliveira Verduyn and since February 2008 I live in the Netherlands. Since 2012 I work as a teacher at Português do Brasil. Recently, I started to give trainings at the University of Amsterdam (UvA Talen).

I obtained my Ph.D. in natural sciences from the anthropology department of the University of Zurich in 2002. My further academic background entails a diploma psychology, bachelor in psychology and masters in psychobiology of UFRN in Brazil.

In Brazil I was giving lessons to students psychology and biology of my faculty. Furthermore I was teaching physiology and behavioural science to students of the faculty pharmacy, odontology and nursery of UFRN.

Portuguese is my mother tongue and I am fluent in English. The Dutch language I learned by following an intensive language course, in part as part of my naturalization.

My activities within the institute Português do Brasil perfectly connect to my background and provide me ample opportunity to develop further in my fields of interest education and teaching.

The institute was founded in 2008.